Billiga linser

Det finns ofta stora pengar att spara på att beställa sina kontaktlinser online istället för att köpa dem hos optikerna, och att beställa online gör också att man får tillgång till ett betydligt större utbud än vad en optiker kan hålla sig med i sin butik.

lindAtt man köper billiga linser på nätet är inte det samma som att man köper linser av undermålig kvalité från små skumma tillverkare. I de allra flesta fall är linser av det varumärke som optikern rekommenderar även tillgängliga för beställning online.

För att slippa sitta och klicka sig runt till massor av olika linstillverkare kan man använda sig av någon av de många översiktssidor som finns, till exempel linser.com. På sådana sidor kan man vanligen sortera och filtrera baserat på sina egna preferenser vad gäller linstyp och varumärken. Det brukar också gå att jämföra priserna för tillbehör som linsvätska, ögondroppar, förvaringsaskar, pincetter, med mera.

Recept

Att man köper kontaktlinser på nätet innebär inte att man ska strunta i att gå till optikerna. Synfel kan förändras över tid och det är därför en bra idé att gå till optikern en gång per år för att få sina ögon undersökta. En optiker är också tränad att upptäcka sjukdomar och skador som rör ögonen, och kan se vissa problem långt innan patienten själv märker av att något inte står rätt till. Vid en synundersökning kontrolleras inte bara din synskärpa utan också andra saker, till exempel hur det står till med ditt synfält, om det finns några skador på dina hornhinnor och om dina näthinnor (baksidan av ögat) är som de ska.

Hos optikern får du rätt sorts linser tillpassade och ett recept som visar vilka linser det är du ska ha.

  • Styrka (POW/PWR/SPH)Vilken styrka du behöver på dina linser beror på hur stort ditt synfel är och vilken typ av synfel det är. Vilken styrka du behöver anges i linsreceptet med ett plusvärde eller ett minusvärde. Minusvärde innebär att du är närsynt, medan plusvärde indikerar långsynthet eller översynthet.
  • Cylinder (CYL) & Axel (AD)Om du har ett brytningsfel anger cylindern hur starkt ditt brytningsfel är. Axel anger vinkeln på ditt brytningsfel.
  • Baskurva (BC)Att köpa linser med korrekt baskurva är viktigt för att de ska passa dina ögon. Baskurvan anger linsens kupighet, närmare bestämt den radie på cirkelbågen som motsvarar linsens insida. Baskurvan anges i millimeter. Ju färre millimeter, desto kupigare är linsen.
  • Diameter (DIA)Det här är ett annat mått som också är viktigt för att linsen ska passa ögat. Med diameter avses i det här sammanhanget längden på en rak linje (över linsens mittpunkt) mellan linsens ytterkanter.
  • Addition (ADD)Detta är endast av intresse om du ska köpa multifokala eller bifokala linser. Värdet anger skillnaden i styrka mellan de olika fokala fälten i linsen.

Om man får problem med synen eller med sina ögon bör man kontakta sin optiker även om det inte har gått ett år sedan den senaste undersökningen. I allvarliga fall, till exempel vid akut ögoninfektion, ta ur linserna och sök läkarvård.