Universitet

Här hittar du kort information om Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Läs mer om universiteten på respektive hemsida som vi länkar till nedan.

Uppsala Universitet

Uppsala Universitet logoUppsala Universitet har funnits ända sedan 1477 och är idag ett kreativt utbildningscentrum med över 40.000 studenter. Universitetet fokuserar på kunskap inom samhälle, näringsliv och kultur inom grenarna medicin och farmaci, teknik och naturvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. De populäraste ämnena är idag jurist, ekonom, läkare, psykolog och socionom.

Universitetet erbjuder gedigna utbildningar på flera nivåer där du som högst kan ta en masterexamen i ditt ämne. För dig som är intresserad av forskning så finns det mycket goda möjligheter där Uppsala Universitet har en hög andel forskningsanslag.
För mer information, besök: www.uu.se

Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU

SLU loggaSveriges Lantbruksuniversitet fokuserar på områden inom djur, natur och miljö. Universitetets ståndpunkt är att den ökade kunskapen ska leda till att vi blir bättre på att utnyttja, hantera och bevara naturens resurser. SLU är ett förhållandevis ungt universitet som grundades 1977 genom att tre högskolor slogs ihop som hade de individuella intriktningarna veterinär, skog och lantbruk.

SLU bedriver även forskning inom sina områden och för dig som väljer någon av deras utbildningar, så kan du välja tre nivåer, grund, avancerad eller att ta en masterexamen. Veterinärsutbildningarna är väldigt populära och på Lånbruksuniversitetet finns ett eget djursjukhus (Universitetsdjursjukhuset – UDS) för både små och stora djur.
För mer information, besök: www.slu.se