Avdrag för läxhjälp

2013 infördes möjligheten att göra RUT-avdrag för läxhjälp på skattedeklarationen. Dock framgår av ett pressmeddelande från Skatteverket att RUT-avdraget för läxhjälp inte längre är gällande fr.o.m. augusti 2015. Många har tidigare tagit hjälp av barnvakten som oftast kunnat avlasta hushåll med läxläsning, men även den möjligheten har blivit begränsad.

Avdrag för läxhjälp i mindre omfattning

läxhjälp för studerandeEnligt den nya lagen så får dock läxläsning förekomma i mindre omfattning i samband med barnpassning. Med mindre omfattning avser Skatteverket ungefär 10 % av barnvaktens tjänstetid. Om barnvakten skulle ägna mer än 10 % åt läxhjälp så kommer arbetsgivaren inte ha möjlighet att göra avdrag för hela kostnaden.

Det är endast delen som avser barnpassning exklusive läxhjälp som är avdragsgill. Dock kan RUT-avdrag för barnpassning endast godkännas i de fall det handlar om barn som ännu inte börjat årskurs åtta.

Beklagligt att RUT-avdraget slopas för läxhjälp

Tanken med läxhjälp är att åter höja kunskapsnivån i skolan, och tack vare RUT-avdraget har allt fler haft råd med läxhjälp åt sina barn. Avdraget gällde för elever både inom grundskolan och gymnasiet, enligt Allakando som erbjuder Läxhjälp. I grund och botten handlar det om att kunna främja ungas framtida utveckling. Det är givetvis eftersträvansvärt om alla kunde ha samma förutsättningar, men eftersom RUT- avdraget slopades känns det allt mer avlägset. Det är alltså elever som i slutändan drabbas av att RUT-avdraget slopas. Eftersom skolans resurser redan är bristfälliga så kommer slopande av RUT-avdraget trots allt inte täcka för den läxhjälp som eleverna behöver.

Värdefullt i sig med läxhjälp

Vi tror dock inte att inskränkningen av RUT-avdraget kommer påverka de som redan har erfarenhet av läxhjälp. Läxhjälp är inte primärt en kostnadsfråga och att slopa rutavdraget för läxhjälp gör bara att färre har råd.